>> Om HP Klimatservice

Verksamheten i HP Klimatservice AB fokuserar på service med förebyggande och felavhjälpande serviceavtal.

Klimatservice verkar inom området service av kyl-, frys- och klimatanläggningar samt fastighetsvärmepumpar. Verksamheten omfattar också småskalig projektering och installation med egna lösningar lika väl som med färdiga handlingar.

Företaget samarbetar med rör-, isolerings-, bygg-, el-, styr- och ventilationsföretag för att kunna erbjuda helhetslösningar vid installationer och service.

Servicekontrakten fokuseras på underhållskontrakt som i första hand består av förebyggande underhåll och lagstadgad periodisk läcksökning enligt EU-förordningen.

I övrigt är kontrakten individuella beroende på typ av anläggningar samt olika önskemål på innehåll. Genom IT stöd i form av ett för kylbranschen speciellt rapporteringssystem hjälper vi kunden att hantera lagstadgad årsrapportering.