>> Produkter och service

Serviceverksamheten fokuseras på serviceavtal med målsättningen att bygga upp en stabil kundbas med långvariga servicekontrakt. Serviceavtalen omfattar:

  • Larmhantering
  • Driftövervakning
  • Akutservice

–        Förebyggandeservice

–        Periodisk läcksökning (myndighetskrav)

Serviceavtalen backas upp av en 7/24 jourverksamhet (marknadsförs inte ännu, sköts tillsvidare som vanlig ringlista)  där kunderna också betalar för Stand By -tid. Responstid förhandlas separat för varje enskilt servicekontrakt. När en kritisk massa för serviceavtal är nådd, utökas servicen med en övervakningscentral som möjliggör processövervakning och finjustering samt dokumentation och rapportering av driftsdata till servicekunderna.

Konkurrensfördelen byggs upp genom ett djupt och brett kunnande inom kylteknik och köldbärare som samt ett professionellt processunnande som backas upp med styr & reglerutrustning för fjärrövervakning.